INEC


ultima actualizare: 26.08.2013
Ministerul Justitiei            ENFSI           RENAR

I.N.E.C. este instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Justiţiei.

Laboratorul de Expertize Criminalistice al I.N.E.C. este acreditat pentru satisfacerea cerinţelor standardului de calitate ISO/CEI 17025:2005.

I.N.E.C. este afiliat, începând cu luna martie 2001, la Reţeaua Europeană a Institutelor de Ştiinţe Legale - European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI).

Baza legală

I.N.E.C. îşi desfăşoară activitatea în baza Hotărârii Guvernului nr. 368 din 3 iulie 1998 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Expertize Criminalistice - INEC, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 458 din 15 aprilie 2009 şi a Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 441/C/1999.

Structura organizatorică este stabilită prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului, aprobat prin ordin al Ministrului Justiţiei.

Obiectul de activitate

Institutul are ca obiect de activitate efectuarea expertizelor criminalistice.

Expertiza criminalistică reprezintă actul procesual prin care se efectuează o cercetare ştiinţifică a probelor materiale destinată identificării persoanelor, obiectelor, substanţelor, fenomenelor sau evenimentelor, stabilirii anumitor proprietăţi, modificări de formă, aspect, conţinut ori structură, precum şi a mecanismului producerii acestora.

Structura I.N.E.C.

În subordinea institutului funcţionează:

a) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti;

b) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj;

c) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi;

d) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara;

e) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Braşov; şi

f) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Craiova (nepus în funcţiune).


Anunturi

Copyright © 2009 INEC