INEC


ultima actualizare: 16.03.2016
Ministerul Justitiei            ENFSI           RENAR

I.N.E.C. este instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Justiţiei.

Laboratorul de Expertize Criminalistice al I.N.E.C. este acreditat pentru satisfacerea cerinţelor standardului de calitate ISO/CEI 17025:2005.

I.N.E.C. este afiliat, începând cu luna martie 2001, la Reţeaua Europeană a Institutelor de Ştiinţe Legale - European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI).

Baza legală

I.N.E.C. îşi desfăşoară activitatea în baza Hotărârii Guvernului nr. 368 din 3 iulie 1998 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Expertize Criminalistice - INEC, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 458 din 15 aprilie 2009 şi a Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 441/C/1999.

Structura organizatorică este stabilită prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului, aprobat prin ordin al Ministrului Justiţiei.

Obiectul de activitate

Institutul are ca obiect de activitate efectuarea expertizelor criminalistice.

Expertiza criminalistică reprezintă actul procesual prin care se efectuează o cercetare ştiinţifică a probelor materiale destinată identificării persoanelor, obiectelor, substanţelor, fenomenelor sau evenimentelor, stabilirii anumitor proprietăţi, modificări de formă, aspect, conţinut ori structură, precum şi a mecanismului producerii acestora.

Organigrama I.N.E.C.

Organigrama INEC

Lista persoanelor în funcţii de conducere

Director adjunct - Grigoraş BEŢIU
Şef sector "IDENTIFICĂRI CRIMINALISTICE" - Marilena CHIVU
Şef sector "INGINERIE CRIMINALISTICĂ" - Florin RUȘITORU
Şef Laborator Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti - Constantin MIREA
Şef Laborator Interjudeţean de Expertize Criminalistice Braşov - Bogdan DĂNILĂ COMĂNICĂ
Şef Laborator Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj - Sorin Octavian ALĂMOREANU
Şef Laborator Interjudeţean de Expertize Criminalistice Craiova - Mihaela Elena BUCULEI
Şef Laborator Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi - Cristina FILIP
Şef Laborator Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara - Dănuţ SIBIAN


Anunturi

Copyright © 2009 INEC